PROVOZNÍ ŘÁD 

Návštěvník tenisového areálu:

• návštěvník sportuje na vlastní nebezpečí
• návštěvník vstupuje na sportoviště:
– po uhrazení poplatku
– se začátkem uhrazeného hracího období, nikdy dříve
– v tenisové obuvi s tenisovým náčiním
– ve sportovním oblečení, nikdy bez horního dílu oblečení
– návštěvník je povinen ihned nahlásit veškeré závady sportoviště či překážky bránící řádnému užívání sportoviště (dále jen „závady“). Tato ohlašovací povinnost návštěvníka se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání sportoviště příslušným návštěvníkem a/nebo na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště návštěvníkem. Do doby vyřešení situace (tímto se rozumí zejména úprava sportoviště) není návštěvníkovi dovoleno započít využívat sportoviště či v jeho využití pokračovat.

• návštěvník používá sportoviště:
– pouze pro daný sport
– pouze po zaplacenou dobu, po ukončení uhrazeného období sportoviště okamžitě opustí
– podle pravidel slušného chování, tak aby hlukem nebo jiným způsobem neomezoval ostatní

• návštěvník opustí sportoviště:
– po provedení úklidu sportoviště. Úklid provádí ve svém hrazeném časovém období, nikoli v období, kdy má na sportoviště nastoupit další zákazník.

• návštěvníkovi je na sportoviště zakázáno zejména:
– vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky
– odhazovat odpadky
– provádět úpravy nebo ničit zařízení
– kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky
– vnášet cizí předmìty – zejména sklenice a skleněné obaly, jízdní kola apod.

• doporučení pro návštěvníky:
– v případě dotazů na vhodnost obuvi případně náčiní Vám rád poradím
– z bezpečnostních důvodů nevstupuje na sportoviště se žvýkačkou

Systém náhrad

1) Náhradu celé hodiny lze uplatnit pouze, pokud není možnost čerpání služby nahlášena do 17:00 hod. předchozího dne (např. během pondělí je možno do 17:00 hod. nahlásit nepřítomnost na úterý).
2) Nárok na náhradu lze uplatnit během období (sezóny), ve kterém došlo k jejímu vzniku (zimní nebo letní sezóna).
3) Nepřízeň počasí (viz.“Pravidlo deště“), začne-li pršet do 30min od začátku hodina bude nahrazena v dohodnutém termínu. Začne-li pršet po 30 min od začátku hodina se nenahrazuje.

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY A TESTOVACÍHO CENTRA

Návštěvník má možnost zapůjčení sportovního náčiní za následujících podmínek.

• Cena půjčovného je stanovena v ceníku služeb.

• Podmínky půjčovného:
– Úhrada půjčovného.
– Složení vratné zálohy ve výši dané ceníkem.

• Cena půjčovného může být zvýšena v závislosti na pořizovací hodnotě náčiní bez uvedení v ceníku – např. zapůjčení aktuální novinky apod..

• Půjčené sportovní náčiní je zákazník povinen vrátit nepoškozené do 10-ti minut po ukončení hrací hodiny. V případě nedodržení tohoto pravidla je účtována za každou další započatou hodinu hodinová sazba půjčovného.

• V případě poškození zapůjčeného náčiní je stanovena pokuta ve výši 50 % celkové ceny zapůjčeného náčiní.

• V případě zničení zapůjčeného náčiní je stanovena pokuta ve výši 100 % celkové ceny náčiní.

• Za poškození náčiní se nepovažuje opotřebení provozem jako např. prasknutí výpletu, uvolnění omotávky apod..

Speciální nabídka:

• Testování tenisových raket si můžete dohodnout s trenérem. Odpadá tak nutnost uhrazení vratné zálohy a půjčovného. Testovací hodina s trenérem je účtována podle aktuálního ceníku ve výši ceny dvorce + sparringu.

Děkuji Vám za pochopení a přeji příjemnou zábavu a úspěchy při hře.

                                                                                                Tonda Jeřábek

Tenísek Buštěhrad
Phone: 602 146 359
Hřebečská 677/15
273 43 Buštěhrad